Welkom

Welkom
Welkom
Welkom

 

Oorsprong

 

 

Historisch gezien is de oorsprong van onze club terug te vinden bij het personeel van de Gemeente Hoboken.  De gemeente stelde destijds (we spreken over de jaren '60 van vorige eeuw) gedurende vele jaren, voor haar personeel, op bepaalde dagen en uren, tennisvelden ter beschikking in het Park Sorghvliet.  Van een echte club met bestuursstructuur was nog geen sprake.  In 1979 werd beslist om een feitelijke vereniging op te richten om de club de nodige basisstructuur te geven en verdere ontplooiing mogelijk te maken.

Het was pas op 9 maart 1981 dat de Tennisclub Gemeentepersoneel Hoboken v.z.w. werd opgericht.  In deze periode werd ook beslist om de tennisvelden van het Park Sorgvliet te verlaten en een eigen infrastructuur uit te bouwen.  Aanvankelijk werden 2 tennisterreinen aangelegd en werd een chalet opgericht in de groene rand van Fort 8 met toegang langs de Verenigde Natieslaan.

Inmiddels beschikken we over 5 tennisvelden in gemalen baksteen, allemaal met verlichting én waarvan er 3 volledig werden vernieuwd tijdens de winter van 2011-2012.  Een tennismuur staat eveneens ter beschikking van de leden.

Destijds konden personeelsleden van de gemeente Hoboken, IVEG en Integan lid worden bij onze club.  Door de fusie van de Stad Antwerpen met de omliggende gemeentes dreigde de club ongewild ‘te verdrinken’ in het fusieverhaal en daarom werd gekozen voor de naamsverandering van Gemeentepersoneel naar Groenpark waardoor de afkorting G.P.H. kon behouden blijven.  Mits aan bepaalde voorwaarden te voldoen kon vanaf dan iedereen aansluiten bij de ‘nieuwe’ club.

 

 

Aangesloten bij diverse federaties

 

Tennisclub G.P.H.is aangesloten bij :

  • tennis Vlaanderen - VTV
  • FROS multisport Vlaanderen, afdeling bedrijfssporten, onderafdeling Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel - KSAH tennis
  • de Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (K.A.V.V.V.) - wedstrijden 'Beker Claus'
  • het Antwerpse Recreatie Tennis - wedstrijden 'ART'

 

 

Dagelijkse leiding

 

De club wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en 3 bestuursleden.

Tevens kunnen we beroep doen op een kern van 12 werkende leden die geraadpleegd worden bij belangrijke beslissingen en stemrecht hebben in de Algemene Vergadering van de V.Z.W.

 

 

Ligging - Omgeving

 

De club is gelegen in de prachtige groene gordel van het FORT 8 te Hoboken.  Dit Fort maakt deel uit van de Antwerpse Brialmont-Fortengordel en is het laatste Fort vóór de Schelde.

Indien de uitwerking van het Masterplan Fort 8 doorgang vindt worden wij opgenomen in het "Parkgebied" van dit Masterplan !

 

U bereikt T.C. GPH gemakkelijk via de St. Bernardsesteenweg waarna U de Verenigde Natieslaan volgt tot het nummer 156.

Kaart en straatbeeld : Google Maps en Bing Maps

 

 

Familieclub

 

Tennisclub Groenpark Hoboken is vooral een recreatieve én familiale club met een groeiende schare aan jeugdspelers, waar plezier maken, samen met sportiviteit voorop staan.  Er wordt getennist van 10 tot 80 jaar !

Naast het tennisgebeuren vinden er, tijdens én buiten het seizoen, allerhande activiteiten plaats.  Deze activiteiten vind je terug onder het tabblad ‘activiteiten’.

De club is geopend van medio april tot eind september.  In deze periode kan er elke dag gespeeld worden, als de weersomstandigheden het toelaten.

Aangezien onze leden zelf de toogdiensten verzorgen werken wij aan zéér democratische prijzen.

U komt terecht in een vernieuwde infrastructuur waar zéér recent (2010-2011 én 2011-2012) de kleedkamers, douches en het volledige sanitair werden vernieuwd !

Aarzel niet de bestuursleden te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.  U vindt de gegevens onder het tabblad ‘bestuur’.