PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
  • De privacyverklaring is een onderdeel van de privacywetgeving (GDPR*), een Europese verordening rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.

                  * General Data Protection Regulation

Bijlage: