Nieuws

Hier vind u enkele nieuwtjes:

- Voor ALLE leden : na het spelen, het ganse terrein netten tot tegen de omheining én het net 

                              ophangen, aan de haken, met de balk, niet met de mazen.